left menuleft menuCuvinte din domeniu:
Stingatoare de incendiu stingator incendiu extinctor incendiu furtune PSI racorduri PSI cutie hidrant cutii hidrant pichet psi solutie ignifuga tevi refulare reductii PSI stingator cu spuma mecanica stingatoare cu dioxid de carbon stingatoare cu pulbere service stingatoare hidranti PSI
top border
left PSI right

Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Documentie P.S.I.

Documentatia pentru P.S.I, se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii, si este reactualizata ori de cate ori este cazuL fara nici un cost suplimentar. Aceasta cuprinde:

 • Decizii numire cadru tehnic cu atributii P.S.I, (document obligatoriu I.G.S.U.)
  » Decizii foc deschis pentru intreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.)
  » Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.) - Instructiuni specifice P.S.I, pentru fiecare loc de munca cu risc de incendiu
 • Instructiuni de folosire a stingatoarelor si hidrantiior
 • Planul tematic anual de instruire P.S.I.
 • Plan dc evacuare la nivelul societatii - Plan de interventie la nivelul societatii
 • Marcaje specifice P.S.I.
 • Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor in vigoare
 • Masuri de prim ajutor in functie de nevoile societatii
 • Legea 307/2006,
 • Norme generale P.S.I. 2006
 • Documentatie Protectie Civila (document obligatoriu I.G.S.U.)
 • Legislate Evaluate Rise de incendiu

Asistenta periodica  P.S.I. cuprinde:

 • Efectuarea instructajului general, la locul de munca si periodic P.S.I.
 • Instruirea noilor angajati din punct de vedere P.S.I.
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj P.S.I.
 • Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite de P.S.I.
 • Verificarea modului de respectare a prevederilor legate P.S.I.
 • Verificarea sistemelor de stingere a incendiilor
 • Intocmirea instructiunilor pentru noii angajati sau la schimbarea locului de munca
 • Asistenta P.S.I, privind siguranta lucrarilor sau serviciilor efectuate in incinta  apartinand altor companii.
 • Intocmirea planului de evacuare / actiune in caz de incendiu / forta majora daca se schimba specificul activitatii.
 • Asistenta pe timpul controlului organelor abilitate pe linie de P.S.I.

 

 


bottom border

logo S.C. STAR STING S.R.L.
Tel / Fax: 021 320 32 30 - 0740 15 16 70
J40 / 4596 / 06.04.2009 - C.I.F. RO 25 408 111
Str. Calea Dudesti, nr. 113, sector 3, Codul postal 031083, OF 4, Bucuresti
IBAN: RO86 TREZ 7035 069X XX01 1041 - Trezoreria Sector 3, Bucuresti.
IBAN: RO62 BTRL 0470 1202 P199 22XX - Banca Transilvania - Agentia Baba Novac.
© Copyright 2009 Toate drepturile rezervate S.C. STAR STING S.R.L.
logo

Webdesign by Dual Art