left menuleft menuCuvinte din domeniu:
Stingatoare de incendiu stingator incendiu extinctor incendiu furtune PSI racorduri PSI cutie hidrant cutii hidrant pichet psi solutie ignifuga tevi refulare reductii PSI stingator cu spuma mecanica stingatoare cu dioxid de carbon stingatoare cu pulbere service stingatoare hidranti PSI
top border
left SSM right

Sanatatea si Securitatea Muncii

Protectia Muncii

Documentatia pentru Protectia Muncii se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii, si este reactualizata ori de cate ori este cazul, fara nici un cost suplimentar. Aceasta cuprinde:

 • Fisa postului pentru fiecare functie, impreuna cu anexa privind obligatiile
  angajatului in raport cu securitatea si sanatatea in munca
 • Regulament de ordine interioara, impreuna cu anexa privind obligatiite
  angajatului in raport cu securitatea si sanatatea in munca
 • Instructiuni speciftce de Protectia Muncii pentur intreaga unitate;
 • Instructiuni specifice de Protectia Muncii pentru fiecare loc de munca;
 • Planul tematic anual de instruire in Protectia Muncii
 • Marcaje specifice Protectia Muncii
 • Aplicarea marcajelor specifice de Protectia Muncii, conform standardelor in
  vigoare
 • Plan de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de
  lucru din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratoriior cu
  echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarari Guvernului
  nr. 1048/2006
 • Masuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarui post de lucru
 • Legea 319/2006 si legislatie de Protectia Muncii specifica activitatii
  - Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006
 • HG 1091 - Cerinte minime de Protectia Muncii la locul de munca

Asistenta periodica de Protectia Muncii cuprinde:

 • Instruirea generala, la Iocul de munca, si periodica de Protectia Muncii
 • Instruirea noilor angajati din punct de vedere al Protectiei Muncii
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj de Protectia Muncii
 • Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite in domemul Protectia Muncii
 • Intocmirea instructiunilor pentru noi angajari sau la schimbarea locului de munca
 • Realizarea si implementarea planului de actiune in caz de pericol grav si/sau
  iminent;
 • Asistenta de Protectia Muncii privind siguranta lucrarilor sau serviciilor efectuate
  in incinte, apartinand altor companii
 • Intocmirea rapoartelor si listetor de Protectia Muncii prevazute in Hotararile
  Guvernuiui
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorul de munca, cu prilejul vizitelor de
  control si al cercetarii evenimentelor.
 • Asistenta pe timpul controlului organelor abilitate ale I.T.M.
 • Asistenta in caz de accident de munca

 

 


bottom border

logo S.C. STAR STING S.R.L.
Tel / Fax: 021 320 32 30 - 0740 15 16 70
J40 / 4596 / 06.04.2009 - C.I.F. RO 25 408 111
Str. Calea Dudesti, nr. 113, sector 3, Codul postal 031083, OF 4, Bucuresti
IBAN: RO86 TREZ 7035 069X XX01 1041 - Trezoreria Sector 3, Bucuresti.
IBAN: RO62 BTRL 0470 1202 P199 22XX - Banca Transilvania - Agentia Baba Novac.
© Copyright 2009 Toate drepturile rezervate S.C. STAR STING S.R.L.
logo

Webdesign by Dual Art